PRO Otok se je zaključil z dogodkom za spodbujanje in povezovanje filmskega sektorja

V sodelovanju s  platformo Center za Kreativnost je med 28. in 29. 8. 2020 v Izoli in na spletu potekalo usposabljanje »Prenos veščin – kako do odmevnega filmskega projekta?«. Gostje Marko Đorđević in Miloš Pušić (Moj jutarnji smeh, Srbija, 2019), Eloy Domínguez Serén (Hamada, Švedska, Norveška, Nemčija, 2018) in Siniša Gačić (Hči Camorre, Slovenija, Italija, 2019) so predstavili delo na svojih filmskih projektih in se nato v moderirani diskusiji dotaknili marsikatere pereče teme, ki žuli filmske ustvarjalce predvsem na začetku projekta ali kariere, ko se soočajo s številnimi negotovostmi, bodisi produkcijskimi, izvedbenimi ali umetniškimi. Gostje, z izjemo Siniše Gačića, so bili zaradi razmer s COVID-19 prisotni prek spleta, omogočen je bil tudi spletni prenos dogodka. Udeleženci dogodka so se z gosti in drugimi filmskimi profesionalci lahko pobliže spoznali na delovno-družabni večerji, nekateri pa so izkoristili priložnost za individualne konzultacije v Izoli.

Usposabljanje, ki je prineslo izkušnje štirih uveljavljenih filmskih ustvarjalcev iz Slovenije in tujine, ki svoje filmske vizije uspešno realizirajo v mednarodno odmevne projekte, je bilo del dejavnosti partnerske mreže Platforme Center za kreativnost, ki deluje predvsem na področjih arhitekture, oglaševanja, oblikovanja, vizualne umetnosti, kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, knjige, kulturno-umetnostna vzgoje, glasbene, uprizoritvene in intermedijske umetnosti, medijev, programske opreme in iger, filma in AV dejavnosti, kulturnega turizma in drugega umetniškega ustvarjanja.

Center za kreativnost je prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike. Deluje v sklopu MAO in skupaj z razpisi Ministrstva za kulturo tvori podporno okolje za razvoj kreativnega sektorja v Sloveniji.  Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Razvija dejavnosti, ki nastajajo na presečiščih različnih ustvarjalnih področij, umetnosti, eksperimentov, podjetništva ter gospodarstva in še nimajo sistemske javne podpore. Vzpodbuja interdisciplinarno sodelovanje ter razvoj projektov, ki so poslovno uresničljivi, zvišujejo dodano vrednost in prispevajo k družbenemu napredku in blaginji. Več  o možnostih sodelovanja si preberite na spletni strani CZK.